POLITYKA PRYWATNOŚCI

AUDIOL.PL część firmy MIM ELECTRONICS

Informacje dotyczące polityki prywatności firmy:

Podmiotem odpowiedzialnym za politykę prywatności serwisu Audiol Service Center Szczecin i Audiol Service Center Stargard jest firma MIM ELECTRONICS Marcin Ślipek z siedzibą w Stargardzie, ul. Tadeusza Kościuszki 44/4, 73-110 Stargard.

Informujemy, że nie gromadzimy danych osób fizycznych, a przechowywane dane firm, które otrzymały od nas fakturę widnieją w naszym systemie przez okres ustawowy ( dot. przepisów związanych z księgowaniem dokumentów i okresem ich przechowywania ). Dane o które prosimy naszych klientów to numer telefonu i model sprzętu z numerem seryjnym.